Roomzzz är ett förvaltningsbolag

Vi förvaltar fastigheter i attraktiva lägen för bostäder, kontor-butik-lager och verkstäder.

Vår grundfilosofi är att arbeta nära våra hyresgäster och vara lyhörda för deras önskemål och utveckling.