Brandsäkerhet

Roomzzz fastigheter tillhandahåller brandvarnare i varje lägenhet. Behöver din bytas ut, kontakta oss på kontoret. 

 Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar, barnvagnar etc i trapphus eller källare.