Skadedjur

Har du fått problem med ohyra i din lägenhet kontakta kontoret. Enligt hyreslagen är du skyldig att anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet.
Ett tidigt upptäckande underlättar saneringen. Vill du läsa mer om skadedjur gå in på www.anticimex.com

Viktigt är att inte förvara ullmattor och andra saker i ull i ditt förråd då det lätt kan bli angripet av Mal.