Tvättstuga

Nyttja ej tvättstugan utan att boka tid och boka endast en tid åt gången. Önskad tvättid bokas med märkt tvättplugg.
Tvättplugg skall sitta kvar i bokningstavlan till dess Ni har tvättat färdigt.
Avsluta Ert tvättpass i tid så att nästa hyresgäst kan komma in
Ta bort Er tvättplugg när Ni tvättat färdigt och häng, i tillämpliga fall, tillbaka tvättstugenyckeln i skåpet