Utflyttning

UPPSÄGNING

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägning kan göras på baksidan av din kontraktskopia eller maila in uppsägningen till info@roomzzz.se  Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Vid dödsfall gäller 1 månad. Tänk på att även säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.

BESIKTNING 

Besiktningstid bokas med oss på telefon 070 269 040 06. Vid besiktning ska lägenheten vara avflyttad och städad.

Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör t ex dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinfästen osv. Du står för kostnader för onormalt slitage och skador. Vid skador eller onormalt slitage på t.ex. parkett, fettfläckar på tapet, hål i dörrar och skadade fönsterrutor kan du bli ersättningsskyldig.

Alla nycklar ska återlämnas. Även kopior du själv gjort. Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage och förrådsnycklar, nycklar till tvättstugan etc. Slarvar Du bort några nycklar får Du bekosta nyckel / omläggning av cylinder eller eventuellt nytt lås.

Tänk på att det är du som ansvarar för städningen när du flyttar. Blir städningen inte godkänd vid besiktningen så kan du få betala för att någon annan utför den. Det kan även vara bra att ha tillgång till lite städprodukter vid besiktningen. Värt att tänka på är att det är ingen gararanti att städningen blir godkänd bara för att man har flyttstädning. Hela lägenheten skall vara städad. Kom ihåg att städa även balkong, källarförråd, vindsutrymmen och garage