Om oss

Från TÖAB Bygg AB till Roomzzz fastighets AB

För c:a 45 år sedan så bildade Tord Önnegren tillsammans med sin fru Berit byggföretaget TÖAB bygg AB. Bolaget var ett byggmästare företag vars uppdrag mestadels var uppförande av villor. Under 1980 talet så förvärvades ett antal fastigheter som moderniserades enlig ROT programmet.

Arbetets utfördes då i egen regi.

Sedan 1987 har verksamheten enbart varit fastighetsförvaltning av fastigheter i Motala och Linköping. Vi förvaltar i dag c:a 20 000 kvm fördelat på kontor, butik och industri.

Vi har under under ett antal år utvecklat Gruvan 10 till ett  företagshotell som nu fått namnet Tornby företagshus.

Roomzzz fastighets AB drivs fortfarande inom familjen och är nu inne i ett generationsskifte

Vår grundfilosofi har alltid varit och är fortfarande att arbeta nära våra hyresgäster och vara lyhörda för deras önskemål och utveckling.

Pontus Brodén

VD

Krzysztof Ryszard Bartecki

fastighetstekniker

Marie Brodén

Ekonomi