Trivsel

Radio & TV & Musik

Låt din musik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina grannar.

Mellan klockan 22.00 och 06.00 får du inte spela alltför hög.

Tvättstuga

Nyttja ej tvättstugan utan att boka tid och boka endast en tid åt gången. Önskad tvättid bokas med märkt tvättplugg.
Tvättplugg skall sitta kvar i bokningstavlan till dess Ni har tvättat färdigt.
Avsluta Ert tvättpass i tid så att nästa hyresgäst kan komma in
Ta bort Er tvättplugg när Ni tvättat färdigt och häng, i tillämpliga fall, tillbaka tvättstugenyckeln i skåpet

Sophantering

Nästan alla fastigheter har  källsortering. I de fastigheter det finns ber vi dig sortera ditt avfall då det finns uppmarkerat vilket avfall du får slänga var. Du håller då nere sopmängden och bidrar till en bättre miljö. Det avfall som inte sorteras, så kallade hushållssopor, går till deponi eller förbränning. 

I de fastigheter som saknar källsortering bör du ändå sortera ditt avfall. Det kan även finns material som vi inte kan återvinna eller farligt avfall. Dessa sopor bör du lämna på allmänna återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Skrymmande grovsopor, såsom möbler etc lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Vi ber dig även använda plastkassar eller avfallspåsar när du slänger dina sopor. Var noga med att knyta ihop påsen innan du slänger den. Det underlättar både för renhållningsarbetarna och fastighetsskötarna.

Är du osäker på vilka rutiner som gäller för sophantering och återvinning, se Motala kommuns hemsida

Brandsäkerhet

Roomzzz fastigheter tillhandahåller brandvarnare i varje lägenhet. Behöver din bytas ut, kontakta oss på kontoret. 

 Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar, barnvagnar etc i trapphus eller källare.

Rökning

Rökning är ej tillåten i lägenheten. Det är inte heller tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten såsom hissar, tvättstugor, källare, trapphus och balkong. Visa hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken.

Allmän säkerhet

Många lägenheter har ett tillhörande förråd på vinden eller i källaren. Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fuktskador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar i källaren för att undvika objudna gäster. Är något trasigt, kontakta oss omgående så att vi kan åtgärda felet.

Skadedjur

Har du fått problem med ohyra i din lägenhet kontakta kontoret. Enligt hyreslagen är du skyldig att anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet.
Ett tidigt upptäckande underlättar saneringen. Vill du läsa mer om skadedjur gå in på www.anticimex.com

Viktigt är att inte förvara ullmattor och andra saker i ull i ditt förråd då det lätt kan bli angripet av Mal.