Lås & Nycklar

Nycklar

Till varje lägenhet ingår X antal nycklar som är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning på.

Vid borttappad nyckel anmäl detta till oss på kontoret 070 269 04 06, 0708 13 31 11.

Borttappad nyckel medför alltid låsbyte.

Hyresgästen bekostar ny låscylinder till lägenhet och förråd med tillhörande  nycklar 

Borttappad postnyckel medför kostnad för byte av lås 200kr

Borttappat tvättlås till bokningstavlan eller nyckel till tvättlåset medför en kostnad på 200 kr.

Om du som hyresgäst önskar installera tittöga i dörr kontakta oss först. Hyresgästen står själv för kostnaden.